Társasház kezelésben lévő fogalmak

Albetét: Önálló helyrajzi számmal jelölt ingatlan a társasházban. Azért használjuk ezt a szót az alapító okiratban, mert nem csak lakások vannak a társasházban, hanem mondjuk üzlethelyiség, így az helytelen kifejezés lenne.(Pl: 10 lakás + 5 nem lakás céljára szolgáló ingatlan = 15 albetét)

Alapító okirat: Minden társasháznak rendelkeznie kell alapító okirattal. Meg kell határozni benne a külön tulajdonokat, a közös tulajdonba kerülő területeket, épületrészeket (részletesen), ebben lehet elővásárlási jogot kikötni, a közös nevet (általában a társasház címe). Ügyvéd bevonása szükséges az alapító okirat megírásába, és módosításába is, így költséges, de elkerülhetetlen. Az okiratot a földhivatalba be kell adni. A társasház tulajdoni lapján/törzslapján megjelenik az alapító okirat beadásának, befogadásának dátuma.

SZMSZ: A társasház Szervezeti- és Működési Szabályzata. Ebben minden, nem tulajdonjogot érintő kérdésben lehet döntést hozni. Az SzMSz jellemzően a következő kérdéseket szabályozza: hatáskörök (közös képviselő, számvizsgáló bizottság), közös költség számítási módja (tételesen), az írásbeli szavazás lebonyolítása, a fizetési felszólítások szabályai, a közgyűlésekre vonatkozó szabályok, a házirend. Az SzMSz megírásához nem kell ügyvédet megbízni, így akár évente is módosítható, amennyiben indokoltnak érzik. A földhivatalba be kell adni, az alapító okirathoz hasonlóan társasház tulajdoni lapján/törzslapján megjelenik az SzMSz beadásának, befogadásának dátuma. Ha megírták az SzMSz-t, de nem adták be a földhivatalba, akkor nem lehet rá hivatkozni.

Közgyűlés: A legfőbb döntéshozó. A tulajdonosok (illetve meghatalmazottjaik) tulajdoni hányaduk arányában szavaznak minden kérdésben. Legalább évente egyszer, május 31-ig meg kell tartani a beszámoló közgyűlést, mely az előző év pénzügyi elszámolását, valamint az adott évre vonatkozó költségvetési tervét tárgyalja. A közgyűlés lehet: rendes, megismételt és rendkívüli. A nagy albetét számú társasházaknál részközgyűléseket szoktak tartani, melynek a napirendi pontjai azonosak, csak a nagy létszám miatt célszerűbb több időpontban megtartani.

Határozat: Csak a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontokban lehet döntést, vagyis határozatot hozni. A társasházi törvényben vannak olyan témakörök, amiket nem egyszerű többségi határozatban lehet meghozni, például a közös tulajdonú lakás eladásához az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonosok igen szavazata szükséges.

Számvizsgáló bizottság: 25 albetét fölött kötelező számvizsgáló bizottság választása, mely egy elnökből és legalább két tagból áll. A számvizsgáló bizottságot a tulajdonosok maguk közül választják. A bizottság bármikor ellenőrizheti a közös képviselő munkáját, a társasház pénzügyeit, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat.