Hogyan lehet, közös képviselőt váltani?

Hogyan lehet, közös képviselőt váltani?

A közgyűlés hatáskörébe tartoznak a társasház szervezetével kapcsolatos kérdések, így különösen a közös képviselı megválasztása, felmentése, díjazásának megállapítása.

Közös képviselő váltás szabályai:

  1. Amennyiben az SZMSZ rendelkezett a közös képviselő váltás szabályairól:

Az szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) foglaltak szerint zajlik a váltás folyamata. Amennyiben az SZMSZ nem rendelkezett a közös képviselő váltás szabályairól:

  1. Amennyiben a Társasház SZMSZ-e a nem rendelkezett e kérdésben, úgy a társasházi törvény (THT) szerint a közgyűlés bármikor felmentheti, leválthatja a közös képviselőt az alábbiak szerint:

Közgyűlés összehívásával:

A THT szerint közös képviselő váltáshoz, és új közös képviselő (társasházkezelő) választásához a közgyűlés összehívása szükséges.

A közgyűlés összehívása meghívóval történik, melyet a közös képviselő küld meg írásban legkésőbb a közgyűlési időpontja előtt nyolc nappal. A meghívóban napirendi pontként szerepeltetni kell a közös képviselő váltás, új választás határozati javaslatát. Napirendi pont felvételét a közös képviselőhöz intézett nyilatkozattal lehet kérni.

Ha a közgyűlés időpontja már meg lett hirdetve, de a napirendi pontok között- e kérdés nem szerepel:

Ha a szabályszerűen már összehívott (meghirdetett) közgyűlés napirendi pontjai között a közös képviselő váltás kérdése nem szerepel, akkor új napirendi pont (pl.: közös képviselőváltás, és új választás) felvételére van lehetőség, de csak oly módon, ha a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak kérik az új napirendi pont felvételét.

Ha a közgyűlés megszavazta a közös képviselő leváltását:

A felmentett közös képviselő – a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedig nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

A közös képviselet váltása ezt követően egyik oldalról az új közös képviselővel kötött megbízási szerződéssel, valamint átadás-átvételi eljárással zárul, mely során a leváltott képviselő átadja a jogszabályban előírt társasházra vonatkozó dokumentációkat, iratokat az új közös képviselőnek.

Közös képviselő feladatai

Összehívja a közgyűlést b.) évenkénti költségvetési javaslatot készít, c.) képviseli a társasházat bíróságok és más hatóságok előtt. d.) előkészíteni a közgyűlést és végrehajtani annak határozatait, e.) mindent megtenni az épület fennmaradásának érdekében, f.) közölni a közös költséget és mindent megtenni annak beszedése érdekében. Ennek keretében köteles kezdeményezni fizetési meghagyás kibocsátását a hátralékos tulajdonostárs ellen, g.) tulajdonosváltozás esetén a tulajdonos részére köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról, h.) felmentése esetén köteles az új közös képviselő részére 30 napon belül átadni jegyzőkönyvileg a társasház iratait és teljességi nyilatkozatot tenni.